You are currently viewing УВАГА Uwaga

УВАГА Uwaga

Наша школа організовує робочі години українською/ російською мовою для дітей та їхніх батьків з України. 

Ми допоможемо отримати базову інформацію про функціонування школи та спосіб вирішення повсякденних справ.

Запрошуємо до кабінету шкільного вихователя:

по середах: 15.00-16.00

по п’ятницях: 17.00 18.00


Nasza szkoła organizuje dyżury w języku ukraińskim/rosyjskim dla dzieci i ich rodziców pochodzących z Ukrainy. 

Pomożemy w uzyskaniu podstawowych informacji na temat funkcjonowania szkoły i sposobu załatwiania codziennych spraw.

Zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego:

w środy w godzinach: 15.00-16.00

w piątki w godzinach: 17.00.18.00