You are currently viewing ZAPROSZENIE DO PROJEKTU Liga Debat Oksfordzkich Gminy Niepołomice

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU Liga Debat Oksfordzkich Gminy Niepołomice

 

Szanowni Państwo – Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie 

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie

„Wartość dyskusji –

I Gminna Międzyszkolna Liga Debat Oksfordzkich”

Celem proponowanego Wam wydarzenia jest nauka konstruktywnego dialogu i dyskusji,  rozwój umiejętności publicznego występowania, pisania przemówień oraz argumentowania, a także szukanie odpowiedzi na ważne dla młodzieży pytania, zagadnienia, które będą stanowić tematy naszych debat.

 W ramach projektu proponujemy profesjonalne warsztaty  i konsultacje  z prowadzenia dyskusji i debaty, argumentacji i sztuki pozytywnej retoryki, przeprowadzone przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz spróbujemy sił w debatach miedzy zespołami szkół, a także zmierzymy się w finałowym pojedynku na argumenty – finał najmocniejszych zespołów. Wszystko po to, aby oprócz teorii – przyswoić sobie praktycznie zasady debaty oraz poczuć jej wartość i trudność. Wierzymy, że taka forma dyskusji i przedstawiania własnego zdania, jest skuteczna, by poruszać tematy ważne, trudne dla młodzieży, a przede wszystkim uczyć sposobu budowania dobrych relacji miedzy ludźmi w obywatelskim społeczeństwie.

Do udziału zapraszamy 4 – osobowe delegacje uczniów klas ósmych ze szkół w naszej gminie oraz chętnych nauczycieli  (2 – 3 osoby ze szkoły).

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach,           a patronat merytoryczny –  Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Szkolenia i debaty młodzieży odbędą się w gościnnych salach Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

Realizacja projektu przyjmie formę:

– spotkania warsztatowego dla młodzieży;

– szkolenia dla nauczycieli z debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego (4 godziny dydaktyczne, szkolenie zakończone certyfikatem KSM);

– dwóch spotkań z debatami – międzyszkolne debaty uczniów (po sześć szkół na każdym co pozwoli przygotować 3 debaty, z  omówieniem przez prowadzących warsztaty, tematy debat zostaną wysłane do szkół wcześniej )

– spotkania finałowego (na którym, w debatach zmierzą się zwycięskie drużyny z poprzednich spotkań).

WSTĘPNY HARMONOGRAM

  • 06 maja 2021 r. zgłoszenia szkół  – delegacji do projektu (czekamy pod adresem: juszczyk@gmail.com);
  • 27 maja 2021 (czwartek, godzina 15.00-18.00) warsztaty dla chętnych nauczycieli w budynku SP nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
  • 28 maja 2021 (piątek  00 – 14.00) warsztaty dla wszystkich zgłoszonych uczniów
  • 07 czerwca (poniedziałek, godzina 00-14.00) debaty próbne – gr I
  • 10 czerwca (czwartek, godzina 00-14.00) debaty próbne – gr II
  • 16 czerwca (środa, godzina  00-14.00) FINAŁOWE 3 DEBATY – koniec projektu.

 

Zasady i ustalenia dodatkowe

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie Polski prezentujemy poniżej zalecenia, do których wszyscy musimy się stosować. Zasady te pomogą zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, a w szczególności uczestnikom i prowadzącym warsztaty.

W spotkaniach mogą wziąć udział tylko osoby, które nie są zakażone wirusem SARS-COV-2, nie przebywają na kwarantannie lub nie znajdują się pod nadzorem epidemicznym. Uczestnicy podczas przemieszczania się, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, zachowując dystans społeczny. Na sali warsztatowej i wykładowej będzie możliwość zajmowania miejsc tak, aby została zachowana odpowiednia odległość. Przed wejściem do sali spotkania każdy uczeń, opiekun oraz prowadzący zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni (organizator zapewnia odpowiednie środki, maseczki prosimy aby uczestnicy posiadali swoje).

Jeśli okaże się, ze sytuacja epidemiologiczna doprowadzi do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, innych niż dotychczas – organizatorzy zaproponują uczestnikom zdalną formę przeprowadzenia warsztatów i debat. (Informacje takie zostaną przesłane odrębnym komunikatem)

Z góry dziękuję za zaangażowanie w realizację projektu.

W załączniku przesyłamy przesyłamy kartę zgłoszenia dla szkoły i oświadczenie dla Rodziców/Opiekunów dziecka.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu, z góry bardzo dziękujemy za życzliwe przyjecie zaproszenia  – koordynator projektu:

Małgorzata Juszczyk malg.juszczyk@gmail.com / 696453626 

Projekt „Gminna Międzyszkolna Liga Debat Oksfordzkich” jest dofinansowany ze środków gminy Niepołomice,

a patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, pan Roman Ptak