You are currently viewing XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Zapraszam do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII i odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Proponowana Literatura:
Przemysław Bandel -„Józef Piłsudski. Między życiem prywatnym a walką o Polskę.Publicat.Poznań 2009
Włodzimierz Suleja „Józef Piłsudski” cz.I Spiskowiec.Ossolineum 1995 i późniejsze

Zgłoszenia od 22 lutego 2021 r
Planowany termin etapu szkolnego 15 marca 2021

Zapisy u p Doroty Bazarnik

Z ramienia szkoły
Dorota Bazarnik