You are currently viewing Święto Babć i Dziadków w naszej szkole

Święto Babć i Dziadków w naszej szkole

Na babcię i dziadka zawsze można liczyć. Kochają bezwarunkowo, wspierają i rozpieszczają swoje wnuki.
W naszej szkole odbyły się występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, a dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz uczniowie z klasy 1b zadbali, by wyjątkowi goście poczuli się wspaniale.
To były dni pełne nieskrywanej radości, zachwytu i wzruszeń.