You are currently viewing Pierwszoklasiści udzielają pierwszej pomocy

Pierwszoklasiści udzielają pierwszej pomocy

Warsztaty – Pierwsza Pomoc – poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia dzieci uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. W trakcie warsztatów dzieci poczuły się jak mali ratownicy.