You are currently viewing Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

Każdego roku w naszej szkole uczniowie klas I są pasowani na czytelników. Uroczystość ta jest bardzo ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów. Pasowanie połączone jest z lekcją biblioteczną, na której uczniowie poznają bibliotekę, jej organizację i zbiory. Poprzez odkrywanie atrybutów bibliotekarza, które znalazły się w „zaczarowanej skrzynce”  uczniowie poznali tajemnice i zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej.
Następnie w obecności Pani Dyrektor Aliny Jachimczak odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Klasy pierwsze złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki.
Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i każdy mógł już samodzielnie wypożyczyć wybraną książkę.
Przed powrotem do klas uczniowie otrzymali również wyprawkę czytelniczą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach akcji ,,Mała książka-wielki człowiek”, której głównym celem również jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci.