You are currently viewing Oświadczenie woli

Oświadczenie woli

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej

Oświadczenia należy złożyć do 20 kwietnia 2021.