Monika Całka
Nauczyciel świetlicy
mgr Monika Całka
wychowawca klas pierwszych
Zbigniew Sopata
Nauczyciel świetlicy
mgr Zbigniew Sopata
wychowanie fizyczne
wychowawca klas drugich
Milena Kokurewicz
Nauczyciel świetlicy
mgr Milena Kokurewicz
wychowawca klas pierwszych
Joanna Dyka
04 / 04
Nauczyciel świetlicy
mgr Joanna Dyka
wychowawca klas pierwszych
 Monika Całka
Zbigniew Sopata
Milena Kokurewicz
Joanna Dyka
previous arrow
next arrow