Ferdinand McAvoy
01 / 04
Nauczyciel świetlicy
mgr Zbigniew Sopata
wychowanie fizyczne
wychowawca klas drugich
Ferdinand McAvoy
02 / 04
Nauczyciel świetlicy
mgr Justyna Szeląg
wychowawca klas pierwszych
Ferdinand McAvoy
03 / 04
Nauczyciel świetlicy
mgr Agnieszka Bobowska
wychowawca klas trzecich
Ferdinand McAvoy
04 / 04
Nauczyciel świetlicy
mgr Joanna Dyka
wychowawca klas pierwszych
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
previous arrow
next arrow