sp 2 niepołomice

doradztwo zawodowe

Logo Szkoły

Sekretariat czynny:

Pn - Pt 7.40 - 15.30
Rok szkolny 2020/2021

doradztwo zawodowe

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie doradztwa zawodowego)

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

 2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu WSDZ oraz koordynowanie jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu,

Rok szkolny 2020/2021

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Podążaj za nami

Media społecznościowe