Ferdinand McAvoy
01 / 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Marzena Święch
język polski
wychowawca klasy V c
Ferdinand McAvoy
02/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Joanna Hytroś
język polski,
wychowawca klasy VII e
Ferdinand McAvoy
03/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Joanna Jasińska-Bień
język polski
wychowawca klasy 4 a
Ferdinand McAvoy
04/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Katarzyna Kołodziej
język polski
wychowawca klasy V b
Ferdinand McAvoy
05/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Renata Kołodziej
język polski
wychowawca klasy VIII e
Ferdinand McAvoy
06 /13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Agnieszka Raczyńska- Raszpunda
język polski
wychowawca klasy VIII c
Ferdinand McAvoy
07/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Dorota Bazarnik
historia, WOS
wychowawca klasy V a
Ferdinand McAvoy
08/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Małgorzata Juszczyk
historia, WOS
wychowawca klasy VII f
Ferdinand McAvoy
09/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Mikołaj Schabowski
historia, plastyka
wychowawca klasy IV b
Ferdinand McAvoy
10/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Anna Borejczuk- Kupczyk
muzyka, plastyka
wychowawca klasy VIII b
Ferdinand McAvoy
11/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Bobowska Agnieszka
współorganizacja kształcenia, wychowawca świetlicy
Ferdinand McAvoy
12/ 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Lucyna Chytroś
współorganizacja kształcenia
Ferdinand McAvoy
13 / 13
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
mgr Anna Kubic
rewalidacja
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy
previous arrow
next arrow